Z pasji do Warszawy i transportu miejskiego, w 2010 roku zrodził się pomysł na wydanie albumu. W 2015 roku został on wydany. 

Geneza albumu, związana był z ogromnymi zmianami jakie w 2010 roku rozpoczęły się w warszawskiej komunikacji. Wtedy to zaczęła się gruntowna wymiana taboru na niskopodłogowy. Wiedząc o skali dostaw nowych pojazdów oraz rychłej kasacji wszystkich wysokopodłogowych pojazdów, autor chciał zdążyć i utrwalić w ruchu liniowym zarówno te najstarsze jak i najnowsze pojazdy. 

Jednak równie mocno zależało mu na tym, aby nie były to tylko portrety autobusów i tramwajów, ale aby pokazać miasto – nierozerwalne tło komunikacji. Dlatego każde zdjęcie to nie tylko dokument dla miłośnika komunikacji, ale gratka dla varsavianisty albo lokalnego patrioty wybranej dzielnicy Warszawy. Oko fotografa wędrowało po całym mieście, ukazując zarówno miejsca reprezentacyjne, jak i liczne blokowiska czy też rzadziej odwiedzane zakątki.

Zdjęcia są wysokiej jakości. Autor dołożył też starań nad ich poprawną i atrakcyjną kompozycją. Wiele zdjęć, szczególnie wieczornych, wymagało szczególnego przygotowania organizacyjnego lub pomocy pracowników komunikacji.

Śledząc rynek branżowy, trudno znaleźć podobną pozycję. Owszem, jest wiele wydawnictw, które dotykają tego tematu, lecz albo są to stricte albumy o mieście albo też typowe albumy o taborze. Ponadto trudno ostatnio znaleźć współczesne albumy, które pokazywałyby Warszawę i jej dzielnice w sposób przekrojowy. Na ogół gardzi się w nich wielkimi osiedlami czy też pozornie nie atrakcyjnymi zaułkami. W tym albumie jest inaczej.

Format: 25x25 cm, sztywna okładka, 133 kolorowych zdjęć na pełnym formacie stron. Cena 75 zł.