710. Star 1142 skrzyniowy z plandeką.

Dostępne wersje:

710.1. Star 1142 standard. Cena 150/ KIT 100zł.
710.2. Star 1142 „de lux”. Cena 150/ KIT 100zł.

720. Ikarus 250.59

Dostępne wersje:

720.1. Malowanie „ORBIS”. Cena 450/ KIT 250zł.
720.2. Malowanie „Trans-Petro-Color”. Cena 450/ KIT 250zł.
720.3. Malowanie „Sovtransavto” (SU). Cena 450/ KIT 250zł.
720.4. Malowanie DDR. Cena 450/ KIT 250zł.

722. Ikarus 260.04

Cena 450/ KIT 250 zł  

 

723. Ikarus 260.43

 Cena 450/ KIT 250 zł

724. Ikarus 260.73

 Cena 450/ KIT 250 zł

730. Ikarus 280.03

Dostępne wersje:


730.1. Wersja dla NRD. Cena 590/ KIT400 zł
730.2. Wersja dla Czechosłowacji. Cena 590/ 400 zł

731. Ikarus 280.26

 Cena 590/ KIT 450 zł

732. Ikarus 280.37

 Cena 590/ KIT 450 zł

733. Ikarus 280.58

 Cena 590/ KIT 450 zł

734. Ikarus 280.70

 Cena 590/ KIT 450 zł

740. Mercedes-Benz O305 - modyfikacja modelu f-my WIKING.

Dostępne wersje:

740.1. Malowanie „LOT”. Cena 250zł/ KIT 120zł.
740.2. Malowanie na życzenie. Cena >250zł.

741. Mercedes-Benz O305G (przegubowy) - modyfikacja modelu f-my WIKING.

Dostępne wersje:

741.1. Malowanie „LOT”. Cena 400zł/ KIT 200zł.
741.2. Malowanie na życzenie. Cena > 400zł.

750. Przyczepa D50.

Dostępne wersje:

750.1. Koła standartowe. Cena 90/ KIT 70zł.
750.2. Opony balonowe. Cena 90/ KIT 70zł.