Maciej Dominik Turkowski urodził się w Warszawie, 18 kwietnia 1975 r. Ukończył Wydział Transportu w Politechnice Warszawskiej (2003 r.) i studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. 

Zainteresowania; transport, a szczególnie kolej i autobusy. Pasja ukierunkowana głównie na tabor. Zakres zainteresowań rozszerza się po podjęciu w 2003 roku studiów na Wydziale Architektury. Od tej pory autor coraz bardziej postrzega otaczającą rzeczywistość materialną, jako spójną całość, którą należy harmonijnie budować.

W latach 2006-2016 wykonał projekty nowego malowania taboru kolejowego dla wielu spółek. Część z nich zastała zrealizowana (więcej: projektowanie). Dla swoich projektów uzyskał m.in pozytywną opinię wydaną przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego.  

Od 2003 roku, pod marką „matu”, wytwarza modele polskich wagonów i lokomotyw w skali N i TT (więcej: modelarstwo). 

Od 1989 roku rozwija się zainteresowanie fotografią (więcej: fotografia). Autor sprzedał swoje prace m.in. grupie PKP czy spedytorowi „CEMET”. Jest laureatem konkursów fotograficznych, oraz wydał autorski album o warszawskiej komunikacji (więcej: album). 

Autor, z pobudek hobbystycznych, jest od 2000 roku niepełnoetatowym kierowcą autobusu w warszawskim MZA. 

W 2002 roku autor podjął działania, jako wolontariusz (pomoc osobom potrzebującym), a sprawy społeczne oraz troska o drugiego człowieka, są dla niego rzeczą dużej wagi. 

Doświadczenia, wiedza oraz dostępność do sprzętu i technologii umożliwiają autorowi przyjęcie zleceń w następujących tematach:

  • fotografia – szczególna specjalizacja w dziedzinie transportu;
  • modelarstwo - prototypy, modele i makiety, możliwość wykonania każdego obiektu technicznego w skali;
  • architektura - makiety, wizualizacje i wszelkie koncepcje architektoniczne;
  • grafika, wzornictwo przemysłowe;
  • kształtowanie opinii (artykułów) z zakresu zainteresowań autora;
  • prowadzenie autobusów.

Zapraszam do współpracy.