Dział ten obejmuje doświadczenie autora w zakresie projektowania wzornictwa pojazdów, obejmujących przede wszystkim szablony malowania. 

W tej dziedzinie, autor kieruje się poszanowaniem fundamentalnych zasad projektowania, takich jak:

  • poszanowanie i podkreślenie piękna bryły pojazdu;
  • ograniczenie mnogości kolorów, form i elementów graficznych;
  • głęboko przemyślany dobór kolorów oraz unikanie nieuzasadnionego stosowania jego ostrych odcieni.

Takie podejście daje szanse przetrwać projektowi tymczasowe mody i harmonijnie tworzyć przestrzeń publiczną, która w odczuciu zarówno laika jak i fachowca powinna być przyjazną i intuicyjnie postrzeganą jako logiczną całością.

Autor uważa, że projektowanie malowania taboru, nie ma na celu bezwarunkowego wywołania tzw. efektu „wow”. Natłok w naszej obyczajowości estetycznej, potrzeby bezwzględnego aplauzu nad nowością, skutkuje mnogością rozwiązań chaotycznych, infantylnych i na siłę udziwnianych. 

Projektanci wzorów malowań taboru kolejowego w Polsce, w większości wykazują się powierzchownością w traktowaniu tematu, sprowadzając go do wypaczonej roli jeżdżącej reklamy, a nie wzornictwa przemysłowego! Autor będzie zawsze przeciwstawiał się takiemu podejściu, bo lekceważy ono podstawy teorii projektowania.

Dla swoich projektów, autor uzyskał pozytywne opinie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego oraz poparcie z Wydziału Architektury PW.