Projekt malowania PKP CARGO

Autor mając zastrzeżenia do estetyki wprowadzonego w 2003 roku innowacyjnego malowania PKP CARGO S.A. ,zwrócił się w 2006 roku do ówczesnego rzecznika prasowego PKP CARGO S.A. z uwagami i ofertą poprawy wizerunku taboru.

Fot. 1. ET22 w nowym malowaniu PKP CARGO z 2003 roku.

 

Ku miłemu zaskoczeniu autora, przedstawione postulaty znalazły podatny grunt i... ostatecznie w listopadzie 2006 r. została mu przedstawiona propozycja stanowiska Specjalisty w Dziale Kreacji Wizerunkowej. Prace wreszcie nabrały tempa. Od samego początku współpraca układała się znakomicie. Autor traktowany był z szacunkiem, a odwdzięczał się szybkim postępem prac. Na wniosek autora, została wstępnie przyjęta linia utrzymania rozpoznawalności firmy, głównie przez kolor zielony. Chodziło o stworzenie nowej jakości nie niszcząc wypracowanej przez lata tradycji. Lokomotywy miały być zielone - ale po nowemu. Z czasem wypracowano również nowe logotypy, tak, że około wiosny 2007 był gotowy kompleksowy projekt nowej wizualizacji PKP CARGO S.A.(malowanie, logotypy, liternictwo, wizytówki, itp.).

Fot. 2-6. Nowa koncepcja malowania „matu” z 2006 roku. 

 

Minimalistyczne podejście zaowocowało zdefiniowaniem pomysłu na szablon malowania, jako składający się z dominującej barwy - odcienia zieleni, (RAL „Opalgruen” 6026) grafitowego, maskującego pasa w górnej części pudła i – stosownie do serii lokomotywy – białego/ srebrnego detalu.

Projekt zaczął jednak powoli grzęznąć, nie mogąc doczekać się swojej kolejki na kolejnych zarządach spółki. W między czasie udało się wprawdzie zatwierdzić przez członków zarządu główny odcień, ale to był przecież dopiero początek drogi. Trudności natury formalnej piętrzyły się w sposób racjonalnie niewytłumaczalny i w niedługim czasie, z niezrozumiałych dla autora powodów, doszło do zablokowania dalszych działań przez niego zapoczątkowanych. Jedynym namacalnym śladem niedokończonej współpracy, był pierwszy odcień modernizowanych w 2007 roku lokomotyw ST44, pomalowanych w kolor RAL 6026 Opalgruen, które to zresztą wkrótce potem, pośpiesznie przemalowano w inny szablon malowania PKP CARGO S.A. 

Od tej pory spółka z rozpędzonym (przy znacznym przecież udziale autora) tematem „wizerunek”, kilka miesięcy po opisanych zajściach, ogłosiła konkurs i dość szybko wybrała i wdrożyła nowy projekt wizerunku własnej firmy.

Fot. 7. Nowy projekt malowania firmy „Visane” wdrożony w 2008 roku

 

Autor również wziął w nim udział – oczywiście już bezowocnie.

Fot. 8-9. Alternatywne koncepcje nowego malowania „matu”