Przedstawiony tu projekt malowania zatwierdzono w maju 2007 r. (fot. 1-3).

fot. 1-3. Projekt matu

 

Torowanie drogi trwało kilkanaście miesięcy, a jej inicjatywa skierowana była jeszcze do struktur PKP CARGO S.A. Wtedy EP09 należały do niego (fot. 4).

fot. 4. Malowanie EP09 wdrożone przez PKP CARGO w 2005 r

 

Nowe malowanie formalnie przetrwało niecały rok, ulegając nowej wizji PKP Intercity.

Projekt autora był wynikiem prowadzonej od początku 2006 batalii nad przywróceniem ładu w wizerunku lokomotyw PKP CARGO S.A. (więcej: PKP CARGO S.A.). Wiosną 2007 przy sugestii autora i przyzwoleniu „CARGO”, przedstawiono PKP Intercity projekt dwóch wersji malowania EP09 z uwzględnieniem dopasowania do wagonów Intercity (fot. 5).

fot. 5. Alternatywne wzory malowania EP09 dla PKP Intercity przedstawione przez matu w 2007r

 

Zbliżający się termin napraw głównych tej serii był okazją do zmian nie tylko w malowaniu ale i stylistyce (więcej: nowy design EP09). Ale ograniczając się do tematu malowania; dział marketingu „Intercity” wybrał wersję „niebieską”. Zgodnie z teorią o unikaniu lub przemyślanym stosowaniu kolorów „skrajnych” (czerń, czysta biel, ostre barwy), zastosowano tu wiele odcieni szarości oraz nieprzypadkowy odcień „niebieskiego”. Intencją kompozycji odcienia niebieskiego było podobieństwo z paletą barw stosowanych na wagonach – zmodyfikowana barwa niebieska z domieszką fioletu i szarości. Początkowo miał to być RAL 5000, ewoluował przez kolor marki Renault 499 (EP09 007, EP08 007), aby ostatecznie stać się niepowtarzalnie wybranym odcieniem w laboratorium „Lankwitzer Polska” w Opolu. To ten właśnie kolor widnieje na wszystkich kolejnych „dziewiątkach” oraz pozostałych seriach (EP/EU 07/08) objętych projektem, remontowanych od września 2007 do ok. lipca 2008 (fot. 6, 7, 8).

fot. 6. Jedyna, kompletna realizacja na EP09 projektu matu

 

fot. 7. Niekompletna realizacja matu na EP09 - brak oznaczeń PKP Intercity

 

fot. 8. Niekompletna realizacja matu na EP07 - brak oznaczeń PKP Intercity

 

Projekt zapewniał powtarzalność schematu na wszystkich typach lokomotyw, w tym na EP05, a także SU45 (fot. 9 i 10) – która również miała przejść do Intercity. Schemat malowania wynikał z klasycznej zasady naturalnego podziału bryły (co jest obecnie notorycznie nie przestrzegane). Na niektórych seriach zastosowano malowane detale ozdobne, będące rekompensatą likwidowanych, aluminiowych listew ozdobnych (EU07, EP08). Autor zwracał też uwagę na konieczność precyzyjnego wykończenie detali; piaskowanie poręczy, odsłanianie naturalnego koloru metalu (aluminium) itp.

fot. 9. Projekt matu na EP05

 

fot. 10. Projekt matu na SU45

 

W trakcie wdrażania projektu powstało wiele uchybień i niedociągnięć. Najważniejsze, to nie umieszczenie (zadziwiające!) na żadnej z lokomotyw oznaczeń „intercity” (poza EP09-016). Logo stanowiło ważny element, jego brak słusznie rodził wrażenie niedopracowania. Ponad to, następowało mylne stosowanie lamówki ozdobnej w seriach 4E i 303E; każda miała swoją a seria 4E dostawała tą z 303E. I w końcu - całkowicie niezgodne z projektem – „topienie” wprost całego pudła lokomotywy w kolor "niebieski" – bez szarych pasów, lamówek i innych detali (dotyczy 4E i 303E). Zwrócenie uwagi zamawiającemu na ten fakt, nie przyniosło żadnych rezultatów.

W wyniku zażegnania w 2008 r. projektu autora, do ruchu wdrożono trzecie, istniejące równocześnie, malowanie lokomotyw EP09.

fot. 11. Malowanie PKP Intercity przyjęte w 2008