Działania autora rozpoczęte na polu PKP CARGO S.A. w roku 2006 (więcej: PKP CARGO S.A.) zdeterminowane były, przede wszystkim, krytyką nowego - wówczas – malowania (fot. 1).

fot. 1. Malowanie lokomotyw EP09 wprowadzone w 2005 roku

 

W sposób masowy wdrożono je właśnie na lokomotywach EP09. Możliwości wpływu na ten stan, jakie pojawiły się przed autorem, zaowocowały koncepcją nie tylko nowego malowania, ale i liftingiem stylistycznym.

Obszerna informacja na ten temat pojawiła się m.in. w postaci artykułu w „Rynku Kolejowym” z grudnia 2006 (a także w „News Design”).

Identyfikacja niedoskonałości pudła zdefiniowano w następujących postulatach:

  • poprawa wyglądu czoła lokomotywy - elementu najsilniej wpływającego na jakość oceny estetycznej pociągu;
  • malowanie.

Realizacja powyższego możliwa jest dzięki:

  • integracji elementów bryły w obrębie czoła; lokomotywy, podzielonych dotychczas monstrualną czołownicą;
  • wprowadzeniu nowych reflektorów;
  • wprowadzeniu nowych barw i szablonu malowania.

Ideą projektu stał się „szpic” - pomysł na integrację "rozdzielonego" przodu, a w efekcie na zwiększenie walorów estetycznych czołowej części lokomotywy. W „szpicu” wykorzystano różnice ukształtowania powierzchni na niej występujących, tzn. na płaskości płyty czołownicy i wypukłości (szpiczastości) w przekroju poziomym górnej części. Przedłużając ujemnie pochyłe płaszczyzny przodu do dołu, doprowadzimy do przecięcia ich z czołownicą w taki sposób, że krawędzie przecięcia widoczne z przodu stworzą szeroko rozwartą literę "V". Zależności geometryczne tego rozwiązania przedstawia schemat (fot. 2).

fot.2. Schemat idei projektu

 

Uzyskany w ten sposób szpic istotnie osłabia czołownice, jako negatywną dominantę, ponad to zwiększa znaczenie i oddziaływanie rekinowatego dziobu, który w ten sposób nabiera dynamiki i charakteru, a nowa całość jest spójna z ostrą bryłą całej lokomotywy. Uzupełnieniem projektu jest zamontowanie nowych, mniejszych reflektorów halogenowych i odpowiednie dopasowanie ich do obudów (fot. 3, 4, 5).

fot. 3. Wizualizacje nowego i starego czoła

 

fot. 4. Wizualizacja nowego czoła

 

fot.5. Model poglądowy 1:50

 

Dodatkowym nowym detalem jest oprawka na zespół reflektorów, która ostatecznie na pewno wymaga wystudiowania finalnego (podobnie jak otoczenie reflektora górnego).

Projekt zrealizowano częściowo. Osiągnięto nowe malowanie i reflektory halogenowe (fot. 6, 7).

fot. 6. Realizacja projektu

 

fot. 7. Realizacja projektu

 

Natomiast „szpic”, wyceniony przez ZNTK na 15 tys. zł (!), został uznany za zbyt drogi.